Werken in het onderwijs is een mooie zo niet de mooiste baan! Nu al zien we dat voor de technische vakken en de talen het best lastig is om aan docenten te komen. En het vinden en binden van goede docenten wordt de komende jaren alsmaar een belangrijke opgave. We moeten dus nu met oplossingen komen voor deze vraagstukken en nadenken over mobiliteit, duurzame inzetbaarheid en loopbaanbewustzijn in en van het onderwijs. SOML, OGVO, Citaverde en Fontys doen dit samen in de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP). Onder meer via innovatieateliers.

Vanuit scholen zijn er veel innovatieve ideeën die bijdragen aan het verminderen van het lerarentekort. Vanuit het RAP willen deze (onderwijs)innovaties stimuleren. Deze ideeën kunnen financieel ondersteund worden doordat een innovatiefonds in het leven is geroepen. Zo kunnen wij in Noord- en Midden-Limburg toekomstbestendig en duurzaam onderwijs blijven geven!

Ateliers

De innovaties worden via werkateliers vormgegeven. De focus, doel en werkwijze is grotendeels vrij. Heb jij een goed idee voor een pilot om bij te dragen aan het terugdringen van het lerarentekort? Of om de duurzame inzetbaarheid van docenten te vergroten? Meld jouw idee dan aan! En ga er samen met collega’s van andere scholen mee aan de slag.

Waar kun je aan denken?

 • Voorstellen voor anders ontwerpen en inzetten van formatie (onderwijsassistent en docent, hybride docentschap)
 • Het bovenschools aanbieden van vakken
 • (Verleidings)campagnes voor zij-instromers
 • Jobcrafting en het anders organiseren van lessen (specialisten – generalist, organiseren bovenschools lesaanbod, bovenschools ontwerpen en organiseren van toetsen).

Hoe loopt een aanvraag?

Een selectiecommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van de volgende voorwaarden:

 • Het project draagt bij aan het verminderen van het lerarentekort. Deelname van tenminste twee scholen uit de drie besturen (SOML, OGVO, Citaverde).
 • Aanvraag moet een experimenterend karakter hebben (denken en vooral doen).
 • Bereidheid om andere scholen te informeren over het project en de opgedane kennis te verspreiden. Ervaringen moeten worden vastgelegd, en deelbaar en opschaalbaar zijn naar andere scholen.
 • Korte doorlooptijd (4-6 maanden).
   

Meer weten of een aanvraag indienen ?

Heb je een goed idee en draagt het bij aan het verminderen van het lerarentekort? Dien een aanvraag in. De aanvraag moet bestaan uit:

 • Een korte omschrijving van het doel van de pilot.
 • Een korte omschrijving van de activiteiten van de pilot.
 • De bijdrage die wordt gevraagd en waar deze aan wordt besteed.
 • Een omschrijving van de invulling hoe de cofinanciering eruit ziet (50% van de totale begroting kan gefinancierd worden, de andere 50% dient door de organisatie bijgedragen te worden. Dit kan ook door het beschikbaar stellen van middelen en uren).
 • Een tijdspad.

We zien graag je aanvraag verschijnen! Wil je meer weten, neem dan contact op.

Download hier de flyer van Innovatieatelier RAP.