Goed opgeleide leraren en docenten zijn hard nodig in het onderwijs in Limburg. Alleen zo waarborgen we de kwaliteit. Linksom of rechtsom. We hebben ze hard nodig. Wist je dat je er ook voor kunt kiezen om deels te werken als docent en ook te blijven werken bij je baas in loondienst of als zelfstandig ondernemer? Er is heel veel mogelijk. Maar nog weinig over bekend.

We zijn druk bezig met het opstarten van het project. En hadden op 26 februari een kick-off.

We gingen met zeven van deze kanjers in gesprek over diverse onderwerpen zoals de samenwerking, de motieven, kennisdeling, innovatie en de WTF’s (waar verbazen ze zich over?). De conclusie was dat er vanuit wederkerigheid meer mag worden samengewerkt en gedeeld. Het is belangrijk om samen de verantwoordelijkheid te voelen voor het toekomstig potentieel voor het bedrijfsleven. De hybride docent en de samenwerking met en aansluiting op het bedrijfsleven speelt hierin een hele belangrijke rol. De klas uit de boer op dus. Leren van elkaar. De hybride docent kan de zittende club verleiden en nieuwsgierig maken (spin-off). Genoeg ideeën om mee verder te gaan. Dit jaar schooljaar hopen we nog een symposium te organiseren over deze onderwerpen waarbij (toekomstige) hybride docenten en het bedrijfsleven wordt uitgenodigd.

Wil je meer weten? Neem met ons contact op!

Nicole Hayen

n.steijns@vistacollege.nl

Dave Vraets

d.vraets@connectcollege.nl