Over LeraarinLimburg

 

Leraar in Limburg is een samenwerking tussen vier schoolbesturen in Noord- en Midden-Limburg: Yuverta, Fontys Hogescholen, Onderwijsgemeenschap Venlo & Omgeving (OGVO) en Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML). De samenwerking is ontstaan met als doel om in de regio Noord- en Midden-Limburg nieuwe leraren te werven, te binden en te boeien. Ook werken wij aan het behouden van de leraren en het bieden van mogelijkheden om hen te laten ontwikkelen. Via Leraar in Limburg komen wij met oplossingen personeelstekorten, voor nu en voor de toekomst.

Werken in het onderwijs is een mooie zo niet de mooiste baan! Toch wordt het steeds lastiger om goede docenten te vinden én te behouden ook in Noord- en Midden-Limburg. Ook in Limburg zijn er de komende jaren vele docenten die de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Dat betekent dat er een grote vraag naar docenten zal ontstaan. We zien echter nu ook al tekorten ontstaan voor docenten in de bètavakken en in de talen Nederlands en Duits.

We werken intensief samen om beter in te spelen op de veranderende vraag naar personeel in onze regio. We delen vacatures en stemmen de werving op elkaar af. Wij geven ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Wij willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor de regio. We bieden experimenteerruimte voor onderwijsinnovaties. Naast de informatie op deze website zijn er nog vele andere manieren om te onderzoeken of leraar worden in Limburg iets voor jou is. Zo zijn er kennismakingsmomenten, meeloopdagen en kan je het gesprek aangaan met huidige docenten.

Samen staan wij sterker in het terugdringen van het lerarentekort in de regio Noord- en Midden-Limburg en zorgen wij voor een goed onderwijs, voor onze leerlingen en onze huidige en toekomstige leraren.