Eén loket voor het werken in onderwijs in Noord- en Midden-Limburg

Werken in het onderwijs is een mooie zo niet de mooiste baan! Toch wordt het steeds lastiger om goede docenten te vinden én te behouden ook in Noord- en Midden-Limburg. We moeten dus nu met oplossingen komen zodat onderwijs blijft boeien. Voor toekomstige docenten en voor een duurzame inzetbaarheid van de huidige docenten. Via Leraar in Limburg komen de VO-scholen en MBO Citaverde in Noord- en Midden-Limburg met oplossingen personeelstekorten, voor nu en voor de toekomst.

Lerarentekorten

Ook in Limburg zijn er de komende jaren vele docenten die de pensioengerechtigde leeftijd gaan bereiken. Dat betekent dat er een grote vraag naar docenten zal ontstaan. We zien echter nu ook al tekorten ontstaan voor docenten in de bètavakken en in de talen Nederlands en Duits. Onderwijsinstellingen in het vo en mbo hebben moeite de juiste docenten te vinden. Tegelijkertijd is het ook van belang om goede docenten vast te blijven houden.Daarom is dit initiatief zo belangrijk.

Samen resultaten boeken

SOML, OGVO, Citaverde en Fontys willen een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven voor de regio. We werken intensief samen om beter in te spelen op de veranderende vraag naar personeel in onze regio. We verzamelen samen data om goed inzicht te krijgen waar de tekorten en overschotten gaan komen. We delen vacatures en stemmen de werving op elkaar af. Wij geven ruimte voor professionalisering en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. We bieden experimenteerruimte voor onderwijsinnovaties. Samen staan wij sterker in het terugdringen van het lerarentekort.

Leraarinlimburg.nl

De website leraarinlimburg.nl is live! Er staat informatie over werken in het onderwijs en vacatures van de betreffende scholen in de regio. Met verhalen van stagiairs, docenten, zij-instromers over hun ervaringen op de deelnemende scholen: Waarom kozen zij voor het docentschap? Welke route hebben ze genomen? Wat maakt het werken in het onderwijs voor hen zo interessant? En wil je er zelf aan de slag? Of leeft er een goed idee voor onderwijsinnovaties die helpen in de aanpak van de lerarentekorten? Bezoek dan deze nieuwe website.